Здоров’я – це найвище благо, дароване людині Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Як не прикро, природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати.  Збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління – найважливіша функція шкільної освіти. На законодавчому рівні вона закріплена законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

   

     Одним із пріоритетних напрямів реформування виховання учнів, як зазначено в Державній національній програмі «Освіта», є забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення їхнього здоров’я. Отже, школа і вчитель несуть правову та моральну відповідальність за здоров’я школярів, повинні створювати позитивну ауру, культ здоров’я в класі, в школі і в сім’ї. Причина погіршення здоров’я школярів полягає не стільки в несприятливих умовах життя, скільки в недостатній увазі до створення відповідних умов педагогічного процесу, застосування здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих навчальних технологій.

     Наш ліцей є школою сприяння здоров’я. І вирішення цієї проблеми здійснюється за такими напрямами:

  • створення відповідного шкільного середовища;
  • використання здоров’язберігаючих технологій і технік у процесі навчання;
  • освіта в галузі здоров’я.

       Перший напрямок – створення шкільного середовища – достатньо традиційний: це і виконання санітарно-гігієнічних норм, організація якісного харчування школярів, обладнання класів з урахуванням ідеї розвитку здоров’я дітей. Тобто весь простір школи має працювати на розвиток фізичного здоров’я дитини.

   Другий напрямок – це наявність у школі педагогічних технологій і технік, органічно вбудованих у навчальний процес, що формують і розвивають здоров’я дитини.

     Зокрема, для формування правильної постави дітей, навчальний заклад закупив тренажери Євмінова, що дає можливість значно знизити ризик захворюваності на сколіоз та інші хвороби опорно-рухової системи. Методика лікування міжхребцевої грижі за допомогою цього пристрою полягає в регулярному тренуванні м'язів спини, при тому, що сам хребет в період занять знаходиться в режимі «розвантаження».

      Уроки плавання запроваджені в ліцеї починаючи з першого класу. Адже плавання є життєво необхідною навичкою, яка робить людину більш здоровою, сприяє розвитку організму, загартовує. Купання, плавання, ігри та розваги на воді є одними із найважливіших засобів фізичного виховання. Вони дають можливість загартувати нервову систему, зробити дитину більш витривалою і спритною. Чим раніше почати навчати дитину рухам у воді, тим більше можна сприяти її розвитку.

 

    

    При систематичних заняттях плаванням у дітей підвищується тонус нервової системи. Плавання позитивно впливає на м'язовий апарат, значно прискорює обмін речовин, підвищує імунітет, коригує поставу. Рухи у воді стимулюють функцію дихання та кровообігу, значно покращується діяльність шлунку. Активна рухова діяльність у воді сприяє розвитку м'язової системи.

    Вчителі на уроках проводять  фізкультхвилинки, вправи для очей.  Такі перерви під час уроку сприяють поліпшенню функціонування мозку, відновлюють тонус м'язів, що підтримують правильну поставу, знімають напруження з органів зору і слуху, з утомлених від письма пальців.

     Систематично проводяться зустрічі з лікарями-спеціалістами. Тематика таких зустрічей різноманітна, всі вони направлені на збереження й розвиток психічного і соціального здоров’я школярів. Регулярно проводяться поглиблені медогляди, що дає можливість виявити і попередити захворювання на ранніх стадіях. Ліцей оснащений медичним кабінетом, де працюють кваліфіковані фахівці. В ліцеї працює лікар-логопед, який займається з дітьми в яких виявлені певні вади мовлення. 

   

      Освітній процес, що відбувається в закладі, створює передумови до ситуацій, в яких найчастіше потрібна участь психолога, основним завданням якого є діагностична і корекційна робота. Шкільний психолог займається визначенням пізнавальних процесів учнів для діагностики та коригування уваги, пам'яті, мислення та емоційної поведінки дітей, бере активну участь у проведенні різноманітних позакласних заходів. Таким чином, вся робота в ліцеї направлена на формування психічного здоров’я, а саме: стійкість до стресів, інтелектуальну витривалість, позитивну самооцінку, готовність до саморозвитку і самореалізації.

      Третій напрямок – освіта в галузі здоров’я передбачає не тільки розкриття цієї проблеми в навчальних предметах, а й передачу цих знань і спільну освітню діяльність учителів та учнів. В закладі щомісяця проводяться декади по пропаганді збереження і зміцнення здоров’я. Вся робота вчителів нашого ліцею направлена на те, щоб допомогти дітям усвідомити, що здоров’я – це прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому треба його берегти й зміцнювати.

   

     Вся робота вчителів нашого ліцею  направлена на те, щоб допомогти дітям усвідомити, що здоров’я – це прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому треба його берегти й зміцнювати.

Напишіть нам