Практичний психолог - Шварц Оксана Вікторівна

Професійне кредо: "Дорогу осилить той, хто йде - кожний прийшов у цей світ зі своєю місією"


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

І. Загальні:

 1. Конституція України.
 2. Закон України №1060 «Про освіту».
 3. Закон України від 20.04.06 р. №1642-ІІІ «Про загальну середню освіту».
 4. Закон України 2001.04.26 р. № 2402-III «Про охорону дитинства».
 5. Наказ МОН України від 06.10.2010 р. №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».
 6. Конвенція про права дитини (Конвенція ратифікована Постановою ВР N 789-XII (789-12) від 07.02.1991).

ІІ. Про психологічну службу:

 1. Наказ МОН України від 02.07.2009 р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».
 2. Лист МОН від 09.09.2000 р. №1-6-616 «Про розрахунок ставок практичних психологів та соціальних педагогів в загальноосвітній навчальних закладах»
 3. Етичний кодекс психолога.
 4. Наказ МОН України №864 від 28.12.2006 р. «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України».
 5. Наказ МОН України від 20.04.2001 р. №333 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах МОНУ».
 6. Наказ МОН України №691 від 19.10.2001 р. «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів».
 7. Лист МОН України від 19.06.2008 р. «Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти».
 8. Посадова інструкція практичного психолога навчального закладу.
 9. Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби.

ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧАСНИКІВ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Здійснюю свою роботу відповідно Законів України за такими напрямками:

 • психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);
 • консультаційна робота;
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма);
 • психологічна просвіта;
 • психопрофілактика;
 • навчальна діяльність;
 • організаційно-методична робота;

Організація роботи  базується на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу; власного плану діяльності. 


 РОБОТА З УЧНЯМИ

1-4 класи – проведення діагностичного мінімуму з учнями (статус у колективі, мотивація до навчання); індивідуальні корекційно – розвивальні заняття з учнями.

5-9 класи – виявлення труднощів проходження адаптації до середньої ланки навчання на уроках та позаурочних ситуаціях; діагностика рівня тривожності учнів 5-х класів;  індивідуальні психологічні консультації з учнями; дослідження типів акцентуацій характеру підлітків – учнів 7-х класів; виявлення індивідуального статусу у класному колективі та наявності депресивних станів учнів 8-х класів; діагностика  ідентифікації характеру та типу темпераменту; діагностика рівня персональних досягнень.

9-11 класи – дослідження старшокласників-учнів 10-х класів з метою виявлення суїцидальних намірів; дослідження професійної спрямованості старшокласників учнів 11-х класів, індивідуальна психодіагностика та консультації учням; інформаційні повідомлення «Як запобігти стресу перед ЗНО»; групове та індивідуальне консультування з питань професійного самовизначення. 


 РОБОТА З БАТЬКАМИ

Тренінги для батьків: «Батьки та діти: шляхи взаємодії», «Дитина йде до школи-радощі і турботи».

Виступи на батьківських зборах: «Психологічна адаптація учнів – п’ятикласників у школі», «Психологічний портрет підлітка»,  «Проблема тривожної поведінки»,  «Насилля у батьківській сім’ї», «Секрети  сімейного виховання підлітка».

В роботі з батьками вже стало традицією використання інформаційних буклетів.

За результатами індивідуальної психодіагностики проводяться сімейні консультації з метою обговорення результатів психодіагностичного дослідження, усвідомлення витоків формування проблеми, з’ясування подальших дій в напрямку подолання виявлених проблем. Надається необхідна інформація, рекомендації. Серед батьків найбільша кількість консультацій на тему «Питання взаєморозуміння, шляхи подолання конфліктних ситуацій», «Особливості підліткового та юнацького віку», «Порозуміння у сім’ї».

Проводяться індивідуальні та сімейні консультації протягом навчального року.

Опитування батьків щодо проблем насильства та булінгу (моніторинг).


РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

1) Надаються консультації для вчителів за результатами досліджень з метою подальшого планування роботи з колективом учнів, з окремими учнями та їх батьками;

2) тренінги для педагогів з метою підвищення педагогічної майстерності, та соціально - просвітницька діяльність з попередження насильства щодо дітей;

3) кожного року готую психодіагностичну карту адаптованості учнів 5-х класів, загального адаптаційного профілю класу для класних керівників 5-х класів;

4) буклети за результатами виступів, інформаційні повідомлення;

5) виступи на педрадах, педагогічних семінарах;

6) виступи на МО класних керівників;

7) психологічний тренінг з профілактики емоційного вигорання; дослідження емоційного стану педагогів;  

8) робота під час атестації педагогів;

9)  індивідуальні консультації учителям протягом навчального року.


Надати екстрену психологічну допомогу може кожен 

Практичний психолог Шварц Оксана Вікторівна підібрала ряд рекомендацій щодо надання першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях:

Психологічна допомога в ситуації страху

Психологічна допомога в ситуації апатії

Психологічна допомога в ситуації ступору

Психологічна допомога в ситуації рухового збудження

Психологічна допомога в ситуації агресії

Психологічна допомога в ситуації нервового тремтіння

Психологічна допомога в ситуації плачу

Психологічна допомога в ситуації паніки

Надання екстреної психологічної допомоги (самодопомоги) під час перебування в екстремальних ситуаціях


Психологічний супровід учнів підліткового віку

Підлітковий вік - період суттєвих психологічних змін, розвитку інтелектуальної та емоційної сфер, появи нових потреб і можливостей, формування характеру й особистої системи цінностей.
Пік кризи підліткового віку 13 -14 років, тому щороку проводиться групове дослідження ідентифікації типів акцентуацій характеру підлітків. За алгоритмом після проведеного опитування проходить групове та індивідуальне консультування класних керівників, надаються рекомендації щодо роботи з учнями у яких переважає певний тип акцентуації.
Результати групових досліджень батьки можуть дізнатися індивідуально, звернувшись до класного керівника та шкільного психолога.
За цими посиланнями ви можете ознайомитися з основними типами акцентуацій характеру підлітків та рекомендаційною інформацією щодо ефективної навчальної та виховної взаємодії з учнями даної вікової категорії.

Акцентуації характеру підлітків. Рекомендації психолога Базові характеристики типів акцентуацій характеру. Психологія підліткового віку (презентація)

  


Майстер клас "Навчання емоціями"

Сьогодні був насичений емоціями день в учнів 5-А , 5-Г та 6-В класів. Нашим шкільним психологом Шварц О.В. було організовано зустріч з тренерами гуманітарної асоціації «STEP - IN» які провели для учнів майстер-клас психологічної майстерні «Навчання емоціями.»
Учні із задоволенням виконували вправи та завдання, ділилися своїм досвідом щодо вміння виражати свої емоції та говорили про їх значення у житті людини.
  

16 днів проти насилля

В рамках акції 16 днів проти насильства було проведено багато заходів. З учнями 4-их класів Шварц О.В., практичний психолог провела заняття з елементами тренінгу «Розірване серце», а також обговорили мультфільм «Камінь, ножиці, папір».

З учнями 6-их та 7-их класів практичний психолог провела інтерактивний урок. Учні із задоволенням виконували вправу «Можна - не можна», гру «Правда чи міф», інтерактивні завдання «Хмари - насильства та булінгу».

Також учні отримали рекомендації,  куди можна звернутися за допомогою в разі необхідності, отримали словничок корисної інформації та навчилися розрізняти булінг від насильства за допомогою вправи «Настрій».

  


Зустріч із представниками правоохоронних органів

В рамках акції «16 днів проти насильства» у закладі з учнями 9 класів була проведена зустріч з Щербою Тетяною Василівною, представницею Управління дотримання прав людини Національної поліції України, Хорошиловою Тетяною Олександрівною, психологинею Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги та член команди Кризового центру, Мартин Ольгою Ігорівною, начальником відділу зв`язків з громадськістю управління патрульної поліції в Закарпатській області, Тетяною Рукавішніковою, інспектором відділу зв`язків з громадськістю управління патрульної поліції в Закарпатській області. Діти були проінформовані про види домашнього насильства та алгоритм дій у разі виявлення випадків насильства у родині.
  

16 листопада - День толерантності

16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності, запроваджений у зв’язку із ухваленням ЮНЕСКО у 1995 році Декларації принципів терпимості, в основу якої закладено положення, проголошені в Загальній декларації прав людини.

Толерантність – це повага до людської індивідуальності, визнання основоположних прав і свобод людини та громадянина, прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та форм самовираження. Принципи рівності та недискримінації закріплені в міжнародному та національному законодавстві, згідно з якими всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Психолог Шварц О.В. та соціальний педагог Антонова М.С. провели з учнями 4-их класів інтерактивні уроки "Подорож країною толерантності." На цих уроках учні разом із педагогами з'ясували, що таке толерантність, які її прояви та що означає вислів "толерантна людина".

  


Семінар-практикум шкільних практичних психологів

20 жовтня в нашому закладі пройшов семінар-практикум шкільних практичних психологів м. Ужгорода на тему "Система психологічного супроводу та підготовки випускників до ЗНО." Ділилася своїм досвідом Оксана Вікторівна, практичний психолог УЗОШ І-ІІІ ст. №20 - ліцею "Лідер." Оксана Вікторівна логічно побудувала свою доповідь, де теорія об'єднувалася із практикою. Усі вправи та завдання, які використовує наш практичний психолог у роботі з учнями, виконали й учасники семінару. Учасники отримали готові кейси для роботи з учнями під час підготовки до ЗНО та задоволення від виконаних вправ.

  


Обери професію своєї мрії

В рамках профорієнтаційної роботи сьогодні, 12 жовтня, учні 10-го класу долучились до перегляду Всеукраїнського уроку з профорієнтації "Обери професію своєї мрії." 

Під час уроку зіркові гості ділились історіями свого успіху, якого вони досягли, працюючи в Україні. З-поміж гостей були шеф-кухар Євген Клопотенко, олімпійський чемпіон Токіо-2021, народний депутат Жан Беленюк, чемпіонка світу з пара-карате, телеведуча, громадська діячка Уляна Пчолкіна.

Крім того, кар’єрна консультантка для підлітків, яка проводить консультації для дітей у різних країнах світу, Ганна Різніченко поділилась із учасниками секретами того, як визначити найкращу професію для себе.

Слід зауважити, що Всеукраїнський урок з профорієнтації «Обери професію своєї мрії» потрапив до Національної книги рекордів та отримав відповідний сертифікат. Ми також стали частинкою встановленого рекорду України із найбільш чисельного профорієнтаційного уроку.

Кульмінацією цього заходу було заняття із елементами тренінгу "Формула успішного вибору професії," під час якого учні отримали слушні рекомендації щодо вибору майбутньої професії від практичного психолога нашої школи Шварц Оксани Вікторівни. 

Впевнені, що наші учні оберуть професію своєї мрії!
  

Готуємося до ЗНО без зайвих стресів 

"Готуємося до ЗНО без зайвих стресів" - саме такий лозунг став основою сьогоднішнього заняття в рамках профілактичної роботи з випускниками навчального закладу. Провела його шкільний психолог Оксана Вікторівна.
Основна мета таких заходів - це психологічна підтримка випускників у процесі підготовки до участі в ЗНО, ознайомлення випускників із сутністю поняття «стрес», ознайомлення із способами протистояння диструктивному впливу стресу та формування умінь керувати стресовою ситуацією. Психолог наголошує на важливості навчання дітей методам саморегуляції.
Кожен учень отримав інформаційний буклет з необхідною інформацією. З рекомендаціями для батьків випускників та педагогів можна ознайомитися в презентації за посиланням.
  

Всесвітній день поширення інформації про аутизм

21 березня увесь світ відзначає день «дітей сонця» – Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Наш шкільний психолог - Оксана Вікторівна провела урок толерантності - «Бачити серцем». Також учні 5-6 класів долучилися до флешмобу «LOTS OF SOCKS». 
«Вчити учнів встановлювати доброзичливі та толерантні стосунки з іншими, навчати бачити спочатку людину, антидискримінація в суспільстві - напрямки які є приорітетними в навчанні та вихованні майбутнього покоління» - говорить Оксана Вікторівна.
Дата обрана не випадково - це символічне позначення самого синдрому Дауна, причиною якого є трисомія (березень – третій місяць року) за 21 хромосомою (тому 21 березня).


День безпечного інтернету

День безпечного Інтернету (SID/ДБІ) запровадили мережі Insafe та INHOPE за підтримки Європейської комісії для просування безпечного та позитивного використання цифрових технологій, особливо, дітьми й молоддю.

Цей день проводиться з метою залучити до дій кожного та кожну, хто відіграє свою роль у створенні кращого Інтернету для всіх, зокрема, наймолодших користувачів. Більш того, це запрошення для всіх до поважливого онлайнового спілкування задля забезпечення найкращого цифрового досвіду. Більше про цей день можна прочитати тут.

Тож протягом тижня в закладі пройшов ряд заходів щодо безпеки в мережі Інтернет. Оксана Вікторівна, практичний психолог закладу, проводила заняття з елементами тренінгу в 5-6-их класах. Учні створювали власну "мережу" з ниток, інколи навіть інтернет з'єднання "обривалося." Також Оксана Вікторівна з дітьми проговорила про те, яку ж насправді інформацію можна про себе поширювати. Допомагали в цьому коротенькі мультиплікаційні ролики.

Марія Сергіївна, соціальний педагог, проводила подібні заняття у 8-9-их класах. Марія Сергіївна з учнями проговорила плюси та мінуси мережі Інтернет, зробили висновки. Обговорили, яку інформацію про себе можна повідомляти та, з ким варто спілкуватися онлайн.

  


Всесвітній день психічного здоров'я

Щорічно 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. Ця дата входить до переліку міжнародних днів, що запроваджені в ООН.
Психологом школи Шварц О.В. було проведено години спілкування з учнями 9-их та 10-го класу на тему: "Психологічне та психічне здоров'я: перша допомога для всіх." Розглянули основні складові психічного здоров'я і благополуччя. Обговорили, як розвивати свій потенціал, планувати і ставити реальні цілі та досягати їх.
Педагоги отримали рекомендації щодо збереження власного психічного здоров'я та як дбати про свій емоційний ресурс. Кожен учасник освітнього процесу протягом дня зустрічав мотиваційні слова підтримки та позитивні вислови, цитати відомих людей.
  

Я люблю своїх вчителів - я люблю свою школу

Оксана Вікторівна, шкільний психолог, проводить з учнями онлайн консультації. Здебільшого це ті бесіди чи тренінги, які мали відбуватися в школі. Але через карантин були "перенесені" на платформу Zoom. Щоразу спілкуючись з дітьми, Оксана Вікторівна чула щось на зразок: "Я так вже хочу до школи..." або "Я скучив за уроками і вчителями..." Тому вона запропонувала висловити цю любов у доступному зараз форматі. Діти з різних класів створювали аплікації і писали поруч те, що думають про навчання, вчителів та друзів. 

Дитяча любов та повага, щирі серця, які відкриті до співпраці - важлива складова роботи кожного вчителя!
Дорогі вчителі! Нехай ці ширі дитячі серця наповнять вас сенсом, а результати подоланих викликів будуть для вас нагородою у вигляді поваги та любові від ваших учнів!
Зворотній зв’язок який дають учні своїм вчителям дуже важливий зараз!
Це внутрішній ресурс який наповнює не тільки вчителів, але і батьків, він ще раз доводить важливість школи та значимість сучасного вчителя!

  


"Філософія спілкування - мова серця"

      Вимушені канікули вчителі вирішили провести з користю для себе. А допомогла в цьому практичний психолог закладу Оксана Вікторівна. За її ініціативи та безпосереднього виконання сьогодні було проведено тренінг для вчителів "Філософія спілкування - мова серця."

     За допомогою інтерактивних вправ, практичних групових завдань, вправ з використанням метафоричних карт ми з колегами спробували розширити свої навички розуміння інших людей, себе, опанували навички ефективного слухання, вміння аналізувати і визначати психологічні особливості - свої та оточуючих. Вправа "Бінго" допомогла з'ясувати що спільного є в колег. Найцікавіше було слухати тих, хто працює в нас відносно недавно. Адже за повсякденними робочими завданнями ми не часто спілкуємося про особисте. Наступне завдання було скласти розповідь про когось. Але в ході розповіді необхідно було використати емоції. Останні були написані на картках, які кожен з групи витягнув. Виходили дуже емоційні розповіді про шкільне життя. Наступне завдання було за допомогою пантоміми, які показували колеги вгадати емоцію. При цьому зачитувалися дитячі віршики. На завершення Оксана Вікторівна запропонувала подумки сформулювати запитання, яке цікавить саме в цей момент. Далі витягнути картку, яка могла дати відповідь на питання. Зі слів та виразу обличчя колег було зрозуміло, що відповідь отримав кожен. Поміж цікавими завданнями були коротенькі теоретичні повідомлення, які лаконічно доповнили тренінг.

     В якості рефлексії усі учасники написали свої враження від тренінгу. 100% позитивних вражень. Та це й не дивно! Адже протягом тренінгу атмосфера була весела та спокійна, часто звучали жарти. Ми усі щиро вдячні Оксані Вікторівні за чудовий тренінг, який не так легко підготувати. І це знає кожен, хто хоч раз його проводив.

     


Академічна доброчесність

    У четвер, 30 січня, у фойє нашого закладу психологом школи Шварц О.В. та педагогом-організатором Вачілею О.М. була оформлена інформаційна виставка про академічну доброчесність. Кожен із 20 плакатів має на меті донести учням дуже важливу інформацію. Що таке академічна доброчесність, її види, що таке плагіат, чому не варто плагіатити та приклади наведення цитат, а також інша інформація зображена в доступній для дітей формі. Вже з перших хвилин виставки було чимало зацікавлених. Кожен, читаючи ці плакати, думав про те, чи займається саме він плагіатом. Окремі моменти були не зрозумілими для молодших школярів. Розібратися в складному допомагали Оксана Вікторівна та Олександра Миколаївна. Сподіваємося, що представлені плакати прочитає кожен учень нашого закладу і навчиться працювати чесно, без плагіату та правильно оформлюючи цитати.

  


Напишіть нам